Wireless Phone Clip - česky / Czech

Použijte svůj sluchadlech, bez sluchátek, když si na telefonu

Use your hearing aids as a free headset when your on the phone